Tuinlaan: De Groene Ontmoeting

In opdracht van de Gemeente Lingewaard is een concept ontwerp Tuinlaan Bemmel ‘De Groene Ontmoeting: waar jong en oud Samen Spelen en Bewegen!’ gemaakt.

Het wijkplatform vindt het een ambitieus plan dat veel geld zal kosten, daarom wordt het een ‘masterplan’ genoemd. Een plan dat de komende jaren gefaseerd uitgevoerd kan worden.

Op dit moment is het moeilijk informatiebijeenkomsten te organiseren, maar om met de uitvoering in 2021 te kunnen starten, informeren we de buurtbewoners op deze manier via onze site. Het voorliggend plan is een eerste concept, ideeën en meningen over dit plan moeten uiteindelijk leiden
tot een plan waar we als buurtbewoners voor willen gaan.

Op onderstaande plattegrond is een aantal plekken aangegeven waar speeltoestellen, sportveld, etc. getekend zijn. In bijgevoegd bestand Tuinlaan Bemmel.pdf geven afbeeldingen een beeld wat de
ontwerper voor ogen heeft.

Belangrijk is ook te vermelden dat bij dit ontwerp gezocht is naar een scheiding van hondenuitlaatstroken en speelweide /park. Het idee is dat via de bruine paden de mensen met hun hond richting bruggetje kunnen lopen en dat over het bruggetje in het oostelijk richting de honden uitgelaten kunnen worden.

Het wijkplatform hoopt begin 2021 (eventueel digitaal) bewoners verder te kunnen informeren en op- en aanmerkingen op het concept plan terug te koppelen naar de Gemeente.

Op onze site zullen we aangeven wanneer dit gaat gebeuren.

Ander nieuws

Tuinlaan speeltuin knipsel
Projecten

Speeltuin de Tuinlaan

Conceptplan Speeltuin Tuinlaan Vanuit de gemeente hebben we als wijkplatform het conceptplan voor de speeltuin in het park ten noorden van de Tuinlaan ontvangen. Lees

Veiligheid

Nieuws van de Wijkagent

Autovoeler!! In Bemmel is een autovoeler actief. De persoon verplaatst zich zoals nu gebleken is op een fiets door de wijken. Dit doet hij in

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk