Heeft u een signaal , vraag dat van invloed kan zijn op de leefbaarheid van de wijk, dan bent u welkom de vraag te stellen.

De vraag wordt dan in het platform besproken, vervolgens worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen er gemaakt moeten worden.

Voor 2021 zouden wij graag willen weten welke ideeën, vragen u heeft.

Wanneer het noodzakelijk is dat deze ideeën gefinancierd worden dan willen wij u vragen om voor eind 2020 het idee in te dienen.

Dan wordt er gezamenlijk besproken of het idee opgenomen moet worden in de begroting.

Ander nieuws

Tuinlaan speeltuin knipsel
Projecten

Speeltuin de Tuinlaan

Conceptplan Speeltuin Tuinlaan Vanuit de gemeente hebben we als wijkplatform het conceptplan voor de speeltuin in het park ten noorden van de Tuinlaan ontvangen. Lees

Veiligheid

Nieuws van de Wijkagent

Autovoeler!! In Bemmel is een autovoeler actief. De persoon verplaatst zich zoals nu gebleken is op een fiets door de wijken. Dit doet hij in

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk