Agenda overleg diverse wijkplatforms Bemmel 11 juni.

Agenda 11 juni 2024: locatie school de Borgwal, inloop 19.45, start 20.00 uur.

  1. Opening en welkom aan leden van de diverse wijkplatforms (alleen Bemmel-West is verhinderd).

2. Stand van zaken Assenburg/Kinkel en gelegenheid elkaar bij te praten.

3. Stand van zaken 30 km wegen in Bemmel en reconstructie de Plak, tevens welke initiatieven gaan we hierbij gezamenlijk nemen.

4. DOP: dorpsontwikkelingsplan bespreken, dit op verzoek van Bemmel-Centrum

5. Spelen en Bewegen, naar aanleiding van overleg op 11 juni ’s middags.

6. Inzetten van onze budgetten, naar aanleiding van mail Barbara Nillesen

7. Wat verder ter tafel komt vanuit aanwezigen.

8. Afsluiting.

Ander nieuws

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk