Ontwerp – Wijzingingsplan Houtakker – 2 , toegangsweg

Beste Buurtbewoners,

Begin deze maand hebben alle bewoners van onze wijk een brief van de Gemeente (gedateerd 24 juni 2021) ontvangen. Onderwerp van deze brief is ‘Ontwerp-wijzigingsplan Houtakker-II, toegangsweg’. Met dit plan wordt het mogelijk om een nieuwe toegangsweg naar de Houtakker aan te leggen. Deze weg komt ten noorden van de brandweerkazerne aan de Karstraat te liggen.

In 2012 hebben we als wijkplatform al onze zorgen geuit aan de toenmalige wethouder en locoburgemeester de heer F.M. Schut over deze aansluiting. Deze zorgen hadden vooral betrekking op het sluipverkeer dat over de Deellaan van of naar de Houtakker zou ontstaan.

Nu de extra aansluiting op de van Elkweg een feit is en verkeer komende vanaf de van Elkweg, via de Houtakker naar de Plak en richting Elst (en v.v.) kan rijden, is deze zorg naar onze mening terecht. De verkeersdrukte op de Deellaan (ook een schoolroute naar basisschool de Borgwal) zal aanmerkelijk toenemen.

Daarnaast is de aansluiting Deellaan – de Plak ook verkeerstechnisch op dit moment al een lastig punt. Steeds meer grote vrachtwagens worden door hun navigatiesysteem vanaf de A325, via de Plak naar het centrum van het dorp gestuurd. De verkeersdruk zal ook hier, door de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg, aanmerkelijk toenemen.

Als u onze zorgen deelt dan kunt u vóór 18 augustus een zienswijze indienen, informatie hieromtrent wordt in bovengenoemde brief van de Gemeente duidelijk uiteen gezet. Na het lezen van alle zienswijzen en de reactienota, zal het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit nemen. Wanneer u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan heeft u de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Maar dat kunnen alleen degene die eerder een zienswijze hebben ingediend.

Mocht u de brief gemist hebben, deze is hier te downloaden.

Ander nieuws

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk