Notulen en besluitenlijst 14 november 2023

Notulen Wijkplatform Het Hoogste Belang

Locatie De Borgwal
Email: secr.hethoog@gmail.com

Pagina 1 van 1

Datum: 14-11-2023
Aanwezig: Wil Bonder, Jos Meurs, Hans Duifhuizen, Barbara Nillesen, Dianne Bosma, Jo
Huisman, Barbara Maiburg, Eric Huisert, Mieke Bohlander, Ineke Lucassen, Marijke
Annuschek-ten Feld, 4 studenten HAN en 3 buurtbewoners
Afwezig: John Janssen

Park Tuinlaan:
Studenten van de HAN geven een presentatie m.b.t. invulling van het park.
Zij hebben met een aantal leerlingen van de Borgwal gesproken en daar zijn een aantal
ideeën uit gekomen.
Vanavond wordt er geïnventariseerd bij de buurtbewoners wat zij vinden en willen.
Hierna spreken zij nog met een sportcoach.
Alle input wordt verwerkt en t.z.t. aangeboden aan de gemeente en aan WPF.

30 Km zone:
Uitslag van de enquête staan op onze website.
Er wordt door de gemeente gewerkt aan 30 km in de gemeente. Binnenkort komt het in de
Raad.
Bij de Plak incl viaduct komt een dubbel fietspad. Daarbij zal er een stoplicht geplaatst
worden om het verkeer in goede banen te leiden. Realisatie wordt a.k. jaar verwacht.
Geld voor pontje:
Pontje gaat niet meer door. Het bedrag wat hiervoor gereserveerd was, is teruggevloeid naar
de gemeente, dus is niet beschikbaar voor de WPF’s
Rondvraag

 • Buurtbewoonster: Voorstel om volgend keer met de tientjesactie aandacht te vragen
  voor het project aan de Tuinlaan.
 • Barbara N.: een bewoner aan de Moutlaan heeft de gemeente gevraagd om de vierkante
  tegelplaats voor zijn huis te vervangen door groen. Hij heeft last van voetballende
  kinderen.
  Datum en tijd volgende bijeenkomst
  De geplande vergadering op 12 december a.s. gaat NIET door!!
  Dinsdag: 9 Januari 2024
  (1 persoon is aanwezig om 19.45u.)
  Locatie De Borgwal

Ander nieuws

Nieuws

Spelen in de wijk het Hoog

Zie wijkinfo voor informatie over de diverse speeltuinen in onze wijk. Belangrijk ook om te weten is dat je tot 19.00 uur ook op de

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk