Corona maatregelen en vergaderen

Door alle Corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk om te fysiek te vergaderen met het wijkplatform. Zijn er vragen voor het wijkplatform of signalen die jullie willen delen. Dan kunnen jullie mailen naar het nieuwe mailadres van secetariaat van het Wijkplatform:

 secretariaat@hethoogstebellang.nl

Ander nieuws

Tuinlaan speeltuin knipsel
Projecten

Speeltuin de Tuinlaan

Conceptplan Speeltuin Tuinlaan Vanuit de gemeente hebben we als wijkplatform het conceptplan voor de speeltuin in het park ten noorden van de Tuinlaan ontvangen. Lees

Veiligheid

Nieuws van de Wijkagent

Autovoeler!! In Bemmel is een autovoeler actief. De persoon verplaatst zich zoals nu gebleken is op een fiets door de wijken. Dit doet hij in

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk