Lingewaarders positief over de veiligheid in de gemeente

900 inwoners uit Lingewaard hebben meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een steekproef onder alle inwoners (18 jaar of ouder) van onze gemeente. In de Veiligheidsmonitor zijn inwoners gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Het gaat dus om de veiligheidsbeleving van onze inwoners.

Belangrijkste resultaten

In Lingewaard zijn we gemiddeld gezien positief over de veiligheid. De veiligheidsbeleving wordt met een 7,9 gewaardeerd. Dit cijfer is hoger in vergelijking met omliggende gemeenten en de rest van Nederland. Dit geldt ook voor de leefbaarheid in de buurt. Verder wordt er door inwoners aangegeven welke veiligheidsthema’s belangrijk zijn om aan te pakken. Het gaat dan voornamelijk om woninginbraken en online criminaliteit. Het melden van signalen van overlast of criminaliteit blijft belangrijk. Benieuwd naar alle resultaten uit de Veiligheidsmonitormiddel en de verschillen per kern? De Veiligheidsmonitor is daarnaast belangrijk voor het opstellen van een nieuw Veiligheidsbeleid voor de periode 2024-2027.

Bekijk dan de infographic

https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/def_gl_resultaten_veiligheidsmonitor_09.pdf?cb=yujKnpYP

Heeft u moeite met het lezen van dit document? Neem dan contact op met team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) via VTH@lingewaard.nl.

Wijkplatforms en Veiligheidsbeleid

De gemeente gaat in februari en maart 2023 met alle wijkplatforms in gesprek over de resultaten uit de Veiligheidsmonitor.

Heb je als wijkbewoner nog informatie dat het wijkplatform kan delen dan horen we het graag.

Ander nieuws

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk