Bouwweg Kuiplaan

De Gemeente Lingewaard heeft projectontwikkelaar GAP2 vergunning verleend voor de aanleg van een bouwweg ten behoeve van de bouw van 4 woningen op het terrein van de voormalige kwekerij aan de Herkenrathweg. De aannemer is maandag 5 juli gestart met de werkzaamheden.

De afgelopen week hebben bewoners van de Kuiplaan en vertegenwoordigers van het wijkplatform Het Hoogste Belang veel overleg gevoerd met de Gemeente en gewezen op de onveilige situatie die ontstaat bij de aanleg en het gebruik van deze bouwweg tijdens de bouw van de 4 woningen. Een situatie die tot medio juli 2022 duurt.

Bewoners zijn blij dat er nu eindelijk gebouwd gaat worden, maar hebben aangegeven dat zij zich zorgen maken over de veiligheid bij de voorgenomen route over de Kuiplaan en via de Brouwerslaan. Alternatieven, aangedragen door de bewoners, zijn door de Gemeente afgewezen.

Genoemde straten zijn een belangrijke fiets- en wandelroute voor schoolgaande jeugd (naar basisschool de Borgwal en OBC Bemmel). Voorzichtigheid is geboden!

Bij signaleren van onveilige situaties adviseren wij u contact op te nemen met de Gemeente Lingewaard (telefoon 026-3260111 of via de site van de Gemeente www.lingewaard.nl).

Als u bezwaar wilt maken tegen het genomen verkeersbesluit (Verlening vergunning aanleggen en hebben van een tijdelijke bouwweg Brouwerslaan naar de Kuiplaan), dan kan datop www.overheid.nl. Zie verdere toelichting in het Gemeentenieuws van 7 juli jl.

Wij vragen u tevens om het wijkplatform te informeren via voorzitter@hethoogstebelang.nl:

  1. wanneer u een onveilige situatie heeft doorgegeven aan de Gemeente, en/of
  2. wanneer u bezwaar heeft gemaakt via www.overheid.nl.

Want samen gaan we voor een veilige wijk!

Hans Duifhuizen

Voorzitter wijkplatform Het Hoogste belang

Ander nieuws

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk