Op 2 april 2019 waren bij de vergadering van het wijkplatform ‘t Hoog twee BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) aanwezig. Zij gaven aan kortere lijntjes te willen hebben met de buurtbewoners. Graag zouden ze willen weten waar in de wijk overlast plaats vindt. De plek waar de overlast plaats vindt noemen de BOA’s hotspots. De BOA’s willen extra langs lopen bij deze plekken, om de overlast te verminderen. 

Wilt u melding maken waar deze hotspots zijn dan kunt mailen naar secretariaat@hethoogstebelang.nl

Ander nieuws

Tuinlaan speeltuin knipsel
Projecten

Speeltuin de Tuinlaan

Conceptplan Speeltuin Tuinlaan Vanuit de gemeente hebben we als wijkplatform het conceptplan voor de speeltuin in het park ten noorden van de Tuinlaan ontvangen. Lees

Veiligheid

Nieuws van de Wijkagent

Autovoeler!! In Bemmel is een autovoeler actief. De persoon verplaatst zich zoals nu gebleken is op een fiets door de wijken. Dit doet hij in

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk